Organizuje se jednom godišnje u Beogradu sa temom sitoštampa. Na seminaru se prezentuju tehnike sitoštampe i novi materijali za sitoštampu. Posećenost je velika zahvaljujući dobroj organizaciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *